Valter Miccichè GpT: Istr. Federale , Giudice 2°
GAM: Tec. Regionale , Giudice 1°
GAF: Istr. Federale , Giudice 1°
GR: Giudice 1°
TE: Giudice 1°
FISAC: Giudice Nazionale
Ketty Ferrigno
Ketty Ferrigno
GpT: Istr.Base
GpT: Giudice 2°
Maria Ester Greco
Maria Ester Greco
GpT: Istr.Federale
GpT: Giudice 2°

GAF: Giudice 1°

Aerobica: Giudice 1°

Jlenia Cosenza
Jlenia Cosenza
GpT: Istr.Federale
GpT: Giudice 2°

GAM: Tecnico Reg.
GAM: Giudice 1°

GAF: Tecnico Reg.
GAF: Giudice 1°

GR : Tecnico Reg.
GR : Giudice 2°

Aerobica: Tecnico Reg.
Aerobica: Giudice 1°

Giuseppe Infurna
Giuseppe Infurna
GpT: Tecnico Reg.
GpT: Giudice 2°

GAF: Tecnico Reg.
GAF: Giudice 1°

Luigi Di Tavi
Luigi Di Tavi
GpT: Istr.Federale
GpT: Giudice 2°

GAM: Tecnico Reg.

GAF: Tecnico Reg.

Valentina Scerra
Valentina Scerra
GpT: Tecnico Reg.
GpT: Giudice 2°

GR: Giudice 1°

Simona Scerra
Simona Scerra
GpT: Giudice 1°

GR: Tecnico Reg.

Cheerleading: Tecnico Reg.

Armando Sciascia
Armando Sciascia
GpT: Tec. Regionale , Giudice 2°
GAM: Tec. Regionale , Giudice 1°
Serena Guzzo
Serena Guzzo
GpT: Tecnico Reg.
GpT: Giudice 2°
Priscilla Di Tavi
Priscilla Di Tavi
Istruttore Societario
Daniele Scicolone
Daniele Scicolone
Istruttore Societario
Dania Faraci
Dania Faraci
GpT: Giudice 1°
Giulia Di Dio
Giulia Di Dio
Istruttore Societario
Atanasoaiei Mirela Gratiela
Gratiela Mirela Atanasoaiei
Istruttore Societari